Tuesday, February 23, 2010

PASQYRO PER TE NDALUAR. ESMERALDA SADIKAJ

PASQYRO , PЁR TЁ NDALUAR…

Dhuna vret ! Dhuna , kjo dukuri që ka lindur së bashku me qënien njerëzore vret jo vetëm dhunuesin dhe të dhunuarin por edhe të tjerët përreth tyre . Koncepti i ushtrimit të dhunës në shumicën e rasteve përgjithësohet me atë fizike . Shumë njerëz mendojnë se kjo është forma më e rrezikshme e dhunës pasi lë “shenja”. Por , jo dhuna psikologjike, emocinale , mendore janë të pranishme kurdoherë në shoqërinë ku ne jetojmë .
Jo rrallë herë na qëllon të dëgjojmë të bërtitura , zënka rreth mjedisit ku ushtrojmë veprimtaritë tona . Në njëfarë mënyre edhe vetë edhe vetë ato ndikojnë në jetën tonë . Rol kryesor në pasqyrimin e ushtrimit të dhunës si fizike , psikologjike , emocionale luan media . Në një vend si Shqipëria media është vegël e politikës , ndaj ajo ka më shumë karakter politik . Në faqet e para të gazetës apo në edicionet e lajmeve vend parësor zënë lajmet politike . Fushat si socialja , kulturorja kanë më pak hapësirë . Në lidhje me rastet e dhunës këto pasqyroheshin në kronikën e zezë . Pra , viktimat e dhunës cilësoheshin si të vrarët e zakonshëm që për to dëgjojmë e lexojmë çdo ditë . Kohët e fundit këto raste kanë filluar të zënë faqet e sociales . Mendoj se dhuna është kthyer në një dukuri apo sëmundje e shoqërisë si droga e alkooli . Shoqëria ka nevojë të shërohet nga kjo lloj sëmundjeje . Një ndikim në shërimin e kësaj sëmundjeje ka edhe gazeta , radioja , tv e interneti . Gazetarët ,promovuesit e fjalës së shkruar dhe shprehjes së mendimit të lirë duhet të ndryshojnë metodën në të shkruarin e lajmeve mbi dhunën .
Problemet nisin që nga titulli i shkrimit . “ N.P e ka goditur bashkëshorten me sqepar disa herë duke i shkaktuar vdekjen “ , “Si më goditi me kazmë pronari i ndërtesës” , “Vret nga dashuria “ ,etj tituj të tillë gjen me shumicë në gazetat tona . Duhet të shmangemi nga prirja për t’i vënë lajmit një titull sa më sensacional .
Për të përshkruar rrethanat e dhunimit të individit duhet që gazetari të kontaktojë si me dhunuesin ashtu edhe me të dhunuarin ( kur krijohet mundësia ) . Duhet të krijojë një portret mbi secilin , të pyesë të tjerët për marrëdhëniet e tyre , të njihet me ligjet që përkojnë me rastin dhe mbi të gjitha shkrimi të mos jetë vetëm lajm . Ndoshta për këtë dukuri siç është dhuna do të ishte më efektive që për parandalimin e saj , shkrimi të përmbante edhe emocione . Gazetari si qënie njerëzore duhet të shkojë përtej ngjarjes . Nuk duhet të mjaftohet me raportimin e konfliktit mes bashkëshortëve ,por edhe ndikimin që ka tek ata të dy apo tek fëmijët . Në rastin kur e vë veten në vend të fëmijëve , gjithsecili prej nesh do të synonte të ndryshonte mënyrën e raportimit . Lotët e fëmijëve dhe thyerja e mijëra ëndrrave në të mijëtën e sekondës shkakton trauma të vështira për t’u kuruar.
Citimi i emocioneve të ndjera nga i dhunuari të shprehura në ligjëratë të drejtë apo të zhdrejtë do t’iu përcillte mesazhe të tjerëve që të mos dhunonin dhe të parandalonin dhunën . Gjithashtu e rëndësishme është që edhe gazetari të mos mbajë një qëndrim . Ai duhet të jetë asnjanës . Në shkrim arsyet e dhunimit duhet të jenë të dhëna saktë e qartë . E rëndësishmja në një raportim të mos jetë vetëm se kush është i dhunuari / dhunuesi ,por si lindi kjo dhunë e si mund të mënjanohet . Mesazhi kryesor që duhet të përcillet në cdo shkrim që pasqyron dhunën të jetë : “ KONTRIBO EDHE TI NË LUFTËN KUNDËR DHUNËS ! “. Kjo nënkupton faktin që motoja e medias të mos jetë vetëm pasqyrimi , por në rastin tonë motoja “ PASQYRO , PËR TË NDALUAR … !”
Edhe fotot që i bashkangjiten tekstit të shkruar apo imazhet tv që paraqiten kanë ndikim tek audienca . Skenat e dhunës për një fëmijë shkaktojnë dëme psikologjike e mendore. Madje edhe filmat vizatimor si “Tom & Xherri “ që e kanë të bazuar subjektin mbi konflikte të njëpasnjëshme lënë pasoja tek fëmijët të cilët e marrin informacionin ashtu siç jepet dhe nuk e përpunojnë atë.
Është detyra jonë , e gazetarëve , përfaqësuesve të medias që t’i themi “ MJAFT DHUNËS !” së pari në ndërgjegjjen tonë e më pas ta shpalosim këtë në shkrimet , edicionet , dokumentarët , emisionet . Le t’iu tregojmë të gjithëve e problemet zgjidhen ndryshe dhe se zgjidhja e tyre jo me anë të dhunës e zbukuron jetën dhe të bën të marrësh atë çka dëshiron prej saj .

No comments: