Friday, February 26, 2010

Misioni i OSBE-se ne Shqiperi dhe Keshilli i Larte i Drejtesise mban konference per etiken ne Gjykata.

Ambasadori i OSBE-se, Robert Bosh dhe nenkryetari i KLD-se, Kreshnik Spahiu ishin te pranishem ne konferencen me magjistratet.

"Etika eshte pjese e edukimit ligjor dhe ne duam standarte ne sjelljen e gjyqtareve", u shpreh Spahiu. Nga ana tjeter vete magjistratet vleresuan se KLD-ja ka sjelle evolucion ne sistemin gjyqesor.

No comments: